Informace pro rodiče

Třídní schůzky

17. 1. - individuální konzultace po dohodě


Finanční obnosy

 • Veškeré finanční obnosy odevzdávejte prosím v obálce označené jménem dítěte, částkou a účelem platby. Děkuji

 • Odevzdávejte vždy PŘESNOU částku (nemám kde rozměňovat)

Omlouvání žáka

 • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms třídní učitelce. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky

 • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 - 3 dny, žádost se předkládá tř. učitelce

 • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Příchod a odchod žáka ze školy

 • Budova školy se otevírá v 7. 40 ( resp. 7. 25 - pokud je třídnická hodina), zavírá se v 7. 55 ( resp. 7.30)

 • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

 • po vyučování bez oběda - lísteček s informací bez oběda - děti přichází se mnou do šatny ihned po vyučování

 • po vyučování s obědem - lísteček s informací s obědem - děti nejdou do družiny a půjdou na oběd se mnou, přicházíme zpět do šatny. Vyzvedávejte tedy děti přibližně 20 - 30 min. po skončení vyučování.

 • děti, které zůstávají v družině, můžete vyzvedávat od 13. 30 - 14. 00. Následně od 15. 00

Návštěvy ve škole

 • Vstup do školy a individuální konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě s učitelem.

 • Rodiče a další osoby mají z bezpečnostních důvodů vstup do šaten a dalších prostorů školy zakázán.


Změny v údajích žáka

 • Veškeré změny v údajích žáka - změna ZP, změna bydliště, tel. nebo emailových kontaktů na zákonné zástupce, změny v péči o dítě nutno neprodleně nahlásit třídní učitelce

 • také veškerá upozornění na změny zdravotního stavu dítěte je doporučeno nahlásit